این فرم آزمایشی بوده و در صورت لزوم شما می توانید از این فرم الگو بر دارید برای فرم های دیگرتان
Form Template
Personal Information
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید, بدیهی است هرگونه تضاد بین اطلاعات ارسالی شما در این بخش با اطلاعات شناسنامه ای تان موجب ابطال و عدم بررسی اطلاعات این فرم می باشد.
* first name and last name :
father's name :
Id :
National Code :
Serial Number Identification :
Sex :
Date of birth :
Province of birth :
City of birth :
Town or village birthplace :
Location register :
Date of death :
marital status :
       
military service situation :
physical condition :
The sacrifice :
Nationality :
       
Nationality :
                   
Religion :
Religion :
           
Description :
Age :
Number of family members :
Job Status :
birth country :
Picture :
Contacts
اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, بدیهی است از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد
Landline phone :
Cellular phone :
E-mail :
Yahoo ID :
Google ID :
MSN ID :
website address :
Postal code :
post box :
City Location :
City location :
City Location :
residence address :
fax :
Description :
work address :
Studdies
اطلاعات دقیق مربوط به مدارک تحصیلی خود را در اینجا وارد نمایید. این اطلاعات باید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش , سازمان فنی حرفه ای , وزارت علوم و تحقیقات و فناوری, وزارت بهداشت و یا سازمان های ذیربط باشد
document type :
Field of Study :
City Educational Institution :
Name School or University :
type of university :
Year of Graduation :
Mean score :
Description :
Thesis :
work experience
کلیه سوابق کاری خود را به صورت دقیق وارد نمایید
From date :
till date of :
Work :
In the workplace :
Work Phone Number :
The last side :
Khrynhqvq monthly (US $) :
Due to leave work :
Description :
Individual skills
مهارتهای خود را در اینجا وارد نمایید
+ -
As skills :
Proficiency :
Qualified :
Description :
Dependants
اطلاعات افراد تحت تکفل خود را وارد نمایید
+ -
first name and last name :
Family relationship :
physical condition :
marital status :
Age :
Id :
National Code :
Serial Number Identification :
Sex :
Date of birth :
Description :
       
Portfolio
نمونه کارهایی که تا کنون انجام داده اید
+ -
For example, work :
Effective Date :
As an employer :
Phone Client :
Mobile Client :
fax :
Employer Address :
Description :
Trading foreign languages
میزان آشنایی با زبانهای خارجی را برای ما وارد نمایید
+ -
As losses :
Description :
conversation :
Translation :
Comprehension :
Qualified :
financial information
اطلاعات مالی خود را در اینجا وارد نمایید
+ -
Bank name :
Branch Name :
Branch code :
Town or village bank :
account number :
Opening date :
Type of Account :
Property Information
در اینجا اطلاعات مربوط به املاک خود را وارد نمایید
+ -
Housing :
Area (area) :
Property Type :
Property location :
Description :
View Authority
خواهشمند است مشخصات سازمان یا شرکت خود را به دقت در این قسمت وارد نمایید .
* name of organization :
* A brief description of the organization :
Your responsibility in the organization :
* Email Organization :
Preventing the submission machine
* Security code :